środa, 18 grudnia 2019

Dbaj o swoje oczy:) Take care of your eyes

Jak na pittę przystało jestem krótkowidzem. Byłoby może trochę lepiej gdybym nie była od małego książkowym molem. Odkąd pamiętam, czy to w dzień czy w nocy przerzucałam stosy książek zupełnie nie zwracając uwagi na to, że coraz słabiej widzę... Skończyło się na -3,5 na obydwoje oczu i codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu tylko dzięki soczewkom:)

Dziś o oczach wiem trochę więcej i zdecydowanie bardziej staram się o nie dbać. Mimo odpowiedniego odżywiania, wykonywania ćwiczeń i jogi dla oczu a nawet chodzenia w okularach ajurwedyjskich nigdy nie udało mi się cofnąć wady nawet o pół dioptrii. Udało mi się natomiast złagodzić nadwrażliwość na światło i częste łzawienie a także pojawiające się od czasu do czasu zapalenia spojówek. 
Aby nie dopuścić do miopii u moich dzieci, szczególnie u Krzysia u którego przeważa pitta, stosuję kilka "tipów":
1. Dbam o dietę bogatą w antocyjany, czyli naturalne barwniki powszechnie występujące w świecie roślin. To dzięki nim borówki są niebieskie a wiśnie czerwone:) Antocyjany poprawiają mikrokrążenie w gałce ocznej dzieki czemu naczynia włosowate, które się w nij znajdują są lepiej dożywione i dotlenione. Owoce bogate w te związki to przede wszystkim czarne jagody (zawsze mam ich pod dostatkiem robiąc kilkudziesięciolitrowe zapasy na zimę), aronia, wiśnie, truskawki, żurawina, czarny bez czy nawet czerwona kapusta.

2. Co łaczy marchew, zielone warzywa, migdały i masło? Tak, witamina A, która występuje jako retinol w produktach pochodzenia zwierzęcego i jako prowitamina A, czyli beta-karoten, w produktach pochodzenia roślinnego. Witamina A jest niezbędna w procesie prawidłowego widzenia, w szczególności akomodacji. O ile retinol u dzieci w dużych dawkach (np. z wątróbki) nie jest zbyt pożądany o tyle bata karotenu mogą jeść do woli, bo wątroba i tak przerobi go tylko na tyle, ile potrzebuje.

3. Od czasu do czasu ćwiczymy oczy. Kierując się poradami ze świetnej książki Meira Schneidera "Joga dla twoich oczu" robimy krótki 15 minutowy zestaw ćwiczeń. Staram się, żebyśmy wykonywali ćwiczenia wszyscy razem - wtedy jest największa frajda ale i mobilizacja dla dzieci:)
4. Daję dzieciom do picia herbatkę z lukrecji - więcej o lukrecji tutaj

5. Czasem wieczorem, szczególnie gdy jest ciemno, bawimy się w ciuciubabkę. Ale taką specjalną:oczy zakrywamy bawełnianymi wacikami nasączonymi ciepłym roztopionym ghee lub, w opcji dla Mai (przecież to księżniczka nie będzie używać masła;p), wodą różaną. Przewiązujemy opaskę na oczy i w ten sposób jestem w stanie "przemycić" chociaż przez chwilę ghee na powieki:)
6. Masujemy wewnętrzne kąciki oczu i punkty marma na łuku brwiowym. Świetnie rozrysowała je Ewa Szydłowska na swoim blogu, zajrzyj!

7. Limit na korzystanie z telewizora. To moja zmora. Odkąd rok temu nabyliśmy to pudło mój świat kręci się wokół organizowania czasu dzieciom. Jak tylko w nic się nie wkręcą zaczyna się miałczenie: "mamo bajkę..." Jestem absulutnym przeciwnikiem bajek nic nie wnoszących w życie więc dostają "magiczny szkolny autobus" i dawkujemy czas. Utrzymujemy też odpowiednią odległość od telewizora - dyby mogli weszliby nosami w ekran:)

8. Na szczęście żarówki mamy lepsze niż te 100 Wat sprzed 20 lat jak byłam wieczornym molem książkowym. Czytamy, rysujemy i piszemy przy mocnym świetle.

9. Oczy potrzebują odpoczynku. Sen to najlepsze lekarstwo - również dla oczu. Każda minuta snu jest ważna, szczególnie jeśli jest to sen między 22 a 6 rano. Moje dzieci są jeszcze na tyle małe, że śpią w tych godzinach, ale jeśli twoje pociechy mają zadatki na sowy, staraj się kierować je na dobre tory już za młodu:)

I am short-sighted. My eyes would be maybe a little better if I wasn't a bookworm. Ever since I remember whether it was day or night I read books without paying attention to the fact that I can see less and less ... I ended up with -3.5 on both eyes and everyday functioning at work and at home thanks to lenses :)

Today, I know a little more about my eyes and I definitely try to care for them more. Despite proper nutrition, doing exercises and yoga for the eyes and even walking in ayurvedic glasses I have never managed to undo my defect. However, I managed to relieve photosensitivity and frequent tearing as well as occasional conjunctivitis.

To avoid myopia in case of my children, especially Krzyś, who is predominantly pitta is exposed to it, I use a few "tips":

1. I care about a diet rich in anthocyanins, i.e. natural dyes commonly found in the plant world. Thanks to them blueberries are blue and cherries are red :) Anthocyanins improve microcirculation in the eyeball thanks to which the capillaries that are in it are better fed and oxygenated. Fruits rich in these compounds are primarily blueberries, chokeberry, cherries, strawberries, cranberries, black elderberries and even red cabbage.

2. What connects carrots, green vegetables, almonds and butter? Yes, vitamin A, which occurs as retinol in animal products and as provitamin A, or beta-carotene, in plant products. Vitamin A is necessary in the process of proper vision, in particular eyes accommodation. While retinol in children in high doses (e.g. from the liver) is not too desirable, the beta-carotene can be eaten at will, because the liver will process it only as much as it is needed.

3. We exercise eyes from time to time. Following the tips from the great book of Meir Schneider "Yoga for your eyes" we do a short 15-minute set of exercises. I try to make us do exercises together - then it is the greatest fun but also mobilization for children :)

4. I give children liquorice tea to drink - more about licorice here

5. Sometimes in the evening, especially when it is dark, we play a "ciuciubabka". But such a special one: we cover our eyes with cotton swabs soaked in warm melted ghee or, in the option for Maja (after all, the princess will not use butter; p) with rose water. We tie a blindfold and in this way I can "smuggle" at least for a moment ghee on the eyelids :)

6. Massage the inner eye corners and marma points on the eyebrow arch. Ewa Szydłowska drew them great on her blog, check it out!

7. Limit to use the TV. This is my bane. Since we bought this box a year ago, my world revolves around organizing time for children. As soon as they get into it, the mumbling begins: "mom... fairy tale please please..." I am an strong opponent of fairy tales that bring nothing to life so they get a "magic school bus" and we give time. We also keep the right distance from the TV - if they could enter the screen with their noses :)

8. Fortunately, we have better light bulbs than those 100 Watt from 20 years ago when I was an evening bookworm. We read, draw and write in strong light.

9. Eyes need rest. Sleep is the best medicine - also for the eyes. Every minute of sleep is important, especially if it is a dream between 22 and 6 am. My children are still small enough to sleep during these hours, but if your kids have owls, try to get them on track for when they are young :)

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Żylaki - zaburzona wata i pitta

Starałam się, żeby zdjęcie było bardziej apetyczne niż to ostatnie z hemoroidami. Choć i to i to żylaki i obydwa rodzaje nieestetyczne, to żylaki na stopach starszej osoby aż tak źle nie wyglądają:) Jeśli weźmiemy pod uwagę dominację waty w starczym wieku, żylaki wydają się być czymś zupełnie naturalnym, ba..czymś, co wskazuje na bogactwo zgromadzonego doświadczenia i wiedzy... Co innego, gdy problem ten dotyka osobę w młodym wieku - wskazuje bowiem na zaburzenia doszy wata i pitta a tym samym na zaburzenia w pracy całego systemu krążenia.
Przyczyny:
1. Zaburzenie doszy wata, a w szczególności poddoszy vyana wata
Zwiększone ciśnienie krwi wytworzone wskutek zaburzeń vyanu waty wpływa na zastawki oraz ściany naczyń krwionośnych. Vyana wata, jedna z poddoszy waty, odpowiada za transport krwi bogatej w tlen z serca do komórek organizmu przez tętnice. Reguluje również przepływ krwi ubogiej w tlen z komórek organizmu z powrotem do serca przez żyły.
Jak to działa? 
Mechanizm przepychania krwi z powrotem do serca opiera się na działaniu jednokierunkowych zastawek, które zapobiegają cofaniu się krwi w dół. Jeśli poddosza vyana wata jest niezrównoważona, nadmierna suchość powoduje stwardnienie i utratę elastyczności zastawek oraz ścian żył. Jednocześnie wzrost ciśnienia krwi rozszerza żyłę, a zastawki nie działają prawidłowo, a krew, zamiast przepływać z jednej zastawki do drugiej gromadzi się między nimi uwidaczniając w powierzchownych żyłach nóg (te położone głębiej mają większe "wsparcie" ze strony "asekurujących "mięśni). W rezultacie otrzymujemy podskórne zastoiny krwi w postaci popularnie znanych żylaków.

2. Nierównowaga doszy pitta - zwłaszcza ranjaka pitta
Gorąca i ostra z natury pitta reguluje metaboliczne i hormonalne funkcjonowanie organizmu. Jedna z jej subdosz, Ranjaka Pitta, utrzymuje czystość krwi. Ranjaka Pitta ma swoją siedzibę w wątrobie i śledzionie a jej zadanie jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu! Odpowiada bowiem za skład krwi oraz dystrybucję składników odżywczych do komórek i tkanek przez krew. Jeśli Ranjaka Pitta nie jest w równowadze, krew może zostać zanieczyszczona ama, czyli toksycznymi substancjami z przemany materii. W rezultacie dochodzi do powstania owrzodzeń i zanieczyszczenia krwi, która gromadzi się w zastoinie.


3. Niewłaściwa pozycja
Każda pozycja oraz stan, w którym wywierany jest nadmierny nacisk na nogi lub dół brzucha może powodować żylaki. Mam tu na myśli:
-  stanie przez długi czas w jednym miejscu, 
-  ciąża oraz menopauza, podczas której następują duże wahania hormonów
- otyłość, 
- siedzący tryb życia, 
- podnoszenie ciężarów i nadmierny wysiłek fizyczny
- przewlekłe zaparcia, 
- niedobory żywieniowe
- zażywanie leków hormonalnych
- palenie papierosów
- noszenie za ciasnych ubrań, szczególnie sztucznych materiałów wzmagających potliwość
- utrata elastyczności skóry pod wpływem starzenie się organizmu i dominacji doszy wata

Środki zaradcze raz, dwa, trzy:)
1. Dieta
Stosuj dietę równoważącą energię wata i pitta. W ziemie kieruj się zaleceniami dla waty, w ciepłe pory roku korzystać ze wskazówek dla doszy pitta.
Swoje posiłki bazuj na słodkim - to smak, który równoważy zarówno watę jak i pittę, ale nie unikaj  umiarkowanych ilości gorzkiego i cierpkiego smaku (np. z warzyw strączkowych, ziół, sałat, kakao) - pacyfikującego pittę. Uważaj z kolei na smak słony - wata go potrzebuje, ale słone potrawy sprzyjają zatrzymywaniu płynów i opuchlinom, co pogłębia i tak już nieciekawą postać żylaków.
W twojej diecie powinny zatem znaleźć się:
- jagody, jeżyny, wiśnie, owoce głogu (Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51)
- marchew, dynia, bataty, czerwone warzywa, jagody, zielone liście - produkty bogate w beta karoten pomagający w gojeniu nabłonka
- warzywa strączkowe, warzywa kapustne, pełnoziarniste zboża, owoce i zielone warzywa - główne źródła witamin z grupy B pomagających utrzymać silne naczynia krwionośne
- witamina C i bioflawonoidy, które wspomagają krążenie, pomagają w gojeniu się ran i wzmacniają ściany żył; znajdują się w owocach cytrusowych, czerwonych i żółtych warzywach jak papryka
-  owoce cytrusowe (szczególnie w tym białym obszarze skórki), morele, jagody, jeżyny, wiśnie, róża - źródła rutyny, jedego z bioflawonoidów pomocnych w uszczelnianiu żył
- oleje i tłuszcz, zawierające naturalną witaminę E
- czosnek - naturalne źródło lecytyny, która pomaga zemulgować tłuszcze i poprawić krążenie

- nasiona dyni, które zawierają cynk pomocny w gojeniu się ran
Szczegółowy wykaz witamin i produktów, w których się znajdują znajdziesz tutaj

- migdały, pistacje, soczewice, ziemniaki, banany - produkty bogate w potas, który pomaga z walce z retencją wody w organizmie

- produkty bogate w błonnik, który zapobiega zatwardzeniom

- ekstrakt z pestek winogron - może pomóc zmniejszyć obrzęk łydek i inne objawy przewlekłej niewydolności żylnej, choć obecnie dostępnych jest niewiele dowodów na jego skuteczność.

- spośród ziół w ajurwedzie na żylaki znajdziesz moc formuł i mieszanek, ale najważniejszą rolę odgrywają w nich:  Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphla, Amalaki i Ashwagandha.

2. Ruch
Ameryki nie odkrywam - ruch to zdrowie:) Codzienne ćwiczenia są niezbędne do poprawy krążenia w całym organizmie a tym samym do zmniejszenia żylaków. Nawet pół godzinny regularny spacer pomoże w "rozbujaniu" układu krwionośnego i dotlenieniu organizmu
- korzystaj z dobrodziejstw pozycji odwróconych, dzięki którym usprawnisz odpływ krwi z dolnych partii ciała do górnej. Wybieraj odpowiednie pozycje odwrócone do własnej doszy i kondycji. Szczególnie polecam: sirsasana i viparita karani.
-  podnoś nogi podczas długiego siedzenia i rób częste przerwy. Wstań, przeskakuj z nogi na nogę, zegnij i wyprostuj kolana, a nawet rób popularne pajacyki - wszystko po to, by usprawnić krążenie. Jeśli musisz stać przez długi czas, co kilka minut przesuwaj ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jeśli musisz siedzieć przez dłuższy czas, pamiętaj, by nie siedzieć "noga na nodze", czyli jak do kawy, aby zapobiec gromadzeniu się krwi i obciążeniu jednej kończyny.

3. Codzienny masaż
Mój dziadek każdej wiosny zbiera u mnie kwiaty kasztanowca. Zalewa je spirytusem i robi z nich taką "nacierkę" jak to nazywa. Tą nacierkę wciera w swoje osiemdziesięciokilkuletnie obolałe łydki pełne żylaków. "Tak robiło się od zawsze" - powiada kiedy pytam go o źródła tej czynności. Tak, od dawna wiadomo, że wyciąg z kasztanowca może pomóc zmniejszyć ból nóg, ciężkość i swędzenie u osób z przewlekłą niewydolnością żylną, która jest główną przyczyną żylaków, ale dopiero badania z 2006 roku udowadniają tą mądrość ludową.
Delikatny masaż nóg pomoże w utrzymaniu prawidłowego przepływu krwi w żyłach. Możesz użyć prócz oleju bazowego specjalnych olejków leczniczych jak  pinda taila, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi taila, które zmniejszają ból. Pamiętaj żeby nie naciskać bezpośrednio na żylaki!
Możesz też zrobić pastę triphala churna, mieszając triphala z dowolnym olejem do masażu (rozgrzanym). Paste nakładaj na dotknięte dolegliwością miejsca, aby złagodzić ból i poprawić krążenie w tym rejonie.I tried to choose the photo more "appetizing" than the last one with hemorrhoids:) Although both are unsingly, varicose veins on the feet of an elderly person do not look so bad:) If we consider the dominance of vatta in old age, varicose veins seem to be something completely natural, which lightly indicates accumulated experience and knowledge ... It is different when this problem affects a person at a young age - because it indicates disturbances in vatta and pitta doshas and thus defects in the work of the entire circulatory system. 

Causes:
1. A disorder of vatta dosha, particulary vyanu vatta 
Increased blood pressure created as a result of vyanu vatta disorder, affects the valves and walls of blood vessels. Vyana vatta, one of the vattas subdosha, is responsible for transporting blood rich in oxygen from the heart to the cells of the body through the arteries. It also regulates oxygen-poor blood flow from the body's cells back to the heart through the veins.

How it is working?
  
The mechanism of pushing blood back to the heart is based on the action of one-way valves that prevent the blood from going back down. If the vyana vatta is unbalanced, excessive dryness causes hardening and loss of elasticity of the valves and walls of the veins. At the same time, the increase in blood pressure dilates the vein and the valves do not work properly. Instead of flowing from one valve to another, blood accumulates between them, showing in the superficial veins of the legs. As a result, we get subcutaneous blood stasis in the form of popularly known varicose veins.

2. Imbalance of pitta dosha - especially ranjaka pitta
Hot and sharp in nature, pitta regulates the metabolic and hormonal functioning of the body. One of its subdosha, ranjaka pitta, keeps blood clean. Ranjaka pitta is located in the liver and spleen and is extremely important for the functioning of the whole organism! It is responsible for blood composition and distribution of nutrients to cells and tissues by the blood. If ranjaka pitta is out of balance, blood may be contaminated with ama, which is toxic substances from the metabolism. As a result, ulceration and blood contamination occur, which accumulates in varicose veins.

3. Incorrect position
Any position or condition in which there is excessive pressure on the legs or lower abdomen can cause varicose veins. I mean:
- standing in one place for a long time,
- pregnancy and menopause, during which there are large fluctuations in hormones, 
- obesity,
- sedentary lifestyle,
- weight lifting and excessive physical exertion, 
- chronic constipation,
- nutritional deficiencies,
- taking hormonal medicines,
- smoking,
- wearing too tight clothes, especially artificial sweat-enhancing materials,
- loss of skin elasticity due to aging and the dominance of vatta

What can you do 1, 2, 3 :)

1. Diet
Follow a diet that balances vatta and pitta energy. In the winter, follow the recommendations for vatta, in warm seasons use the tips for pitta dosha.

Your meals should be based on sweet rasa - it is a taste that balances both vatta and pitta, but do not avoid moderate amounts of bitter and tart taste (e.g. from leguminous vegetables, herbs, lettuces, cocoa) - pacifying pitta. Watch out for the salty taste - vatta needs it, but salty foods are conducive to fluid retention and swelling, which worsens varicose veins.
Your diet should therefore include:
- berries, blackberries, cherries, hawthorn fruits (Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51) 
- carrots, pumpkins, sweet potatoes, red vegetables, berries, green leaves - products rich in beta carotene helping to heal the epithelium
- legumes, vegetables, whole grains, fruits and green vegetables - the main sources of B vitamins to help maintain strong blood vessels
- vitamin C and bioflavonoids, which support circulation, help healing wound and strengthen the walls of the veins; you can find in citrus fruits, red and yellow vegetables like peppers
- citrus fruits (especially in this white area of ​​the skin), apricots, berries, blackberries, cherries, rose - sources of rutine, one of the bioflavonoids, helpful in sealing the veins
- oils and fat, containing natural vitamin E
- garlic - a natural source of lecithin, which helps to emulsify fats and improve circulation 
- pumpkin seeds that contain zinc to aid in wound healing

A detailed list of vitamins and products in which they are found can be found here

- almonds, pistachios, lentils, potatoes, bananas - products rich in potassium, which helps fight water retention in the body
- fiber-rich foods that prevent constipation
- grape seed extract - can help reduce calf edema and other symptoms of chronic venous insufficiency, although currently little is available for its effectiveness.
- among the herbs in Ayurveda for varicose veins you will find the power of formulas and mixtures, but the most important role is played by: Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphl, Amalaki and Ashwagandha.

2. Movement
I do not discover America - movement is health :) Daily exercise is necessary to improve circulation throughout the body and thus to reduce varicose veins. Even a half-hour regular walk will help "swing" the circulatory system and oxygenate the body 
- use the benefits of inverted positions, thanks to which you will improve the outflow of blood from the lower body to the upper. Choose the right positions inverted to your own dosha and condition. I especially recommend: sirsasana and viparita karani.
- raise your legs during a long sitting and take frequent breaks. Stand up, jump from leg to leg, bend and straighten your knees, and even do popular rompers - all to improve circulation. If you have to stand for a long time, move the weight from one leg to another every few minutes. If you have to sit for a long time, remember not to sit "leg on leg", or like coffee, to prevent blood accumulation and strain on one limb.

3. Daily massage
My grandfather gathers chestnut flowers every spring. He floods them with spirit. He rubs this rubbing into his eighty-year-old sore calves full of varicose veins. "It has always been like this," he says when I ask him about the source of this activity. Yes, it has long been known that horse chestnut extract can help reduce leg pain, heaviness and itching in people with chronic venous insufficiency, which is the main cause of varicose veins, but only research from 2006 proves this folk wisdom.

A gentle leg massage will help maintain normal blood flow in your veins. In addition to the base oil, you can use special medicinal oils such as pinda tail, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi tail, which reduce pain. Remember not to press directly on varicose veins!

You can also make triphala churna paste by mixing triphala with any massage oil (warmed up). Apply paste to affected areas to relieve pain and improve circulation in this area.

piątek, 29 listopada 2019

Zamiast kawy... naturalne stymulanty; natural stimulants

Nie możesz żyć bez kawy? Mam 32 lata i jeszcze nigdy w życiu jej nie spróbowałam. Ale z okazji urodzin męża, który bardzo chce się ze mną napić kawy, jak mąż z żoną w każdym normalnym małżeństwie, mam zamiar to zrobić:)
I w zasadzie tylko dlatego, stymulantów innych niż krzyczące dzieci mi nie potrzeba...
Nie dość, że hamują wydzielanie melatoniny to jeszcze rozregulowują naturalny rytm serca...

Z drugiej strony, naturalne stymulanty podnoszą poziom energii, poprawiają samopoczucie oraz zwiększają zdolności wysiłkowe; wspierają również funkcje umysłowe, zwiększają możliwość koncentracji. Jeśli potrzebujesz stymulantów sięgnij po inne niż kawa, kakao, alkohol i tytoń naturalne produkty energetyzujące:

· Kawę postaraj się zastąpić na przykład wysokobłonnikową kawą zbożową z dodatkiem napoju roślinnego (np. mleka kokosowego z zawartością tłuszczu 17%) zamiast mleka krowiego czy śmietanki. 

· Możesz również spróbować pobudzającej guarany, bogatej jest w naturalne stymulanty, takie jak kofeina, teobromina czy teofilina 

· Napij się herbatki z dziurawca – to naturalny antydepresant i zioło pomagające zyskać wigor 

· Herbaty, zawierające teinę mają również działanie stymulujące – staraj się jednak unikać czarnej herbaty i zastąp ją białą lub zieloną, łagodniejszą. Z kolei czerwona herbata ma właściwości zwiększające metabolizm, zatem też nie jest odpowiednia w diecie anabolicznej. 

· Kardamon – kolejny z naturalnych stymulantów, nie tylko pobudza trawienie od samego zapachu, ale wzmacnia i stymuluje pracę serca. Uchodzi za jeden z najlepszych środków tonizujących mózg, usprawniających myślenie i koncentrację oraz poprawiających pamięć. 

· Używaj w kuchni przypraw, takiech jak wanilia, goździki, kolendra, anyżek, gałka muszkatołowa czy imbir – mają działanie pobudzające. 

· Damiana (Turnera aphrodisiaca; Turnera diffusa), ziele, które, jak sama łacińska nazwa wskazuje, w medycynie ludowej było stosowane w celu zwiększania witalności i popędu płciowego - z suszu damiany robi się po dziś dzień pobudzającą i wzmacniającą herbatę. 

· Może łyżeczka miodku? Miód jest po prostu świetnym źródłem energii łatwiej do spożytkowania natychmiast! 

· Żeńszeń koreański oraz korzeń maca w drugiej części świata (Ameryka Południowa) mają podobne właściwości: zwiększające wydolność ciała, dodające wigoru oraz podnoszące libido – herbatka z żeń-szenia to świetny naturalny łagodny stymulant. 

· I wreszcie brahmi – bacopa drobnolistna, której koniecznie musisz spróbować jeśli potrzebujesz stymulacji. To zioło, które poprawia pamięć, koncentrację, wzmacnia inteligencję i świadomość ciała oraz umysłu. jego prabhav to medhya - dobry dla mózgu. Zwiększa wydajność poznawczą, poprawia pamięć, jest pomocne w leczeniu depresji i lęków.

 Mój osobisty małżonek - nałogowy pijacz kawy, powoli rezygnuje z takiej dużej ilości kawy jaką wypija na rzecz niedzielnego relaksu z kawą i dobrą książką. Jeśli podoba ci się taka koncepcja - dołącz:)  Pamiętaj, żeby dodać do kawy sproszkowaną gałkę muszkatołową oraz kardamon. Jeśli lubisz czarną herbatę dodaj do niej plasterek imbiru; do czekolady sproszkowany imbir, kardamon lub kminek a szkodliwe właściwości alkoholu zneutralizujesz żując 1/2 łyżeczki nasion kminku lub 1,2 nasiona kardamonu.


You can't live without coffee? I'm 32 years old and I've never tried it in my life. But for the birthday of my husband, who wants to drink coffee with me, like a husband and wife in any normal marriage, I'm going to do it :)
 I don't need stimulants other than screaming children ...
Not only that they inhibit melatonin secretion, they also deregulate the natural heart rhythm ...

On the other hand, natural stimulants increase energy levels, improve well-being and increase exercise capacity; they also support mental functions, increase the ability to concentrate. If you need stimulants, reach for other energy products other than coffee, cocoa, alcohol and tobacco:

- Try to replace coffee with, for example, high-fiber cereal coffee with the addition of a vegetable drink (e.g. coconut milk with 17% fat content) instead of cow's milk or cream.

- You can also try stimulating guarana, rich in natural stimulants such as caffeine, theobromine and theophylline

- Drink tea with St. John's wort - a natural antidepressant and herb that helps you gain vigor

- Teas containing teins also have a stimulating effect - however, try to avoid black tea and replace it with white or green, milder. In turn, red tea has metabolism-increasing properties, so it is also not suitable in an anabolic diet.

- Cardamom - another of the natural stimulants, not only stimulates digestion from the smell itself, but strengthens and provoke the work of the heart. It is considered to be one of the best brain tonics, to improve thinking and concentration, and to improve memory.

- Use spices, such as vanilla, cloves, coriander, anise, nutmeg and ginger - they have a stimulating effect.

- Damiana (Turnera aphrodisiac; Turnera diffusa), a herb that was used in folk medicine to increase vitality and sex drive - dried damiana is still used to stimulate and strengthen tea today.

- Maybe a teaspoon of honey? Honey is simply a great source of energy that is easier to use immediately!

- Korean ginseng and maca root in the second part of the world (South America) have similar properties: increasing body efficiency, adding vigor and raising libido - ginseng tea is a great natural mild stimulant.

- And finally brahmi - which you must try if you need stimulation. It is an herb that improves memory, concentration, strengthens intelligence and awareness of the body and mind. his prabhav is medhya - good for the brain. It increases cognitive performance, improves memory, and is helpful in treating depression and anxiety.

 My personal spouse - a compulsive coffee drinker, slowly gives up the amount of coffee he drinks for a Sunday relaxation with coffee and a good book. If you like this concept - join :) Remember to add powdered nutmeg and cardamom to your coffee. If you like black tea, add a slice of ginger to it; for chocolate powdered ginger, cardamom or cumin and you will neutralize the harmful properties of alcohol by chewing 1/2 teaspoon of cumin seeds or 1.2 cardamom seeds.

środa, 27 listopada 2019

Ssanie oleju - remedium na choroby ogólnoustrojowe

Ssanie oleju w ajurwedzie jest określane jako Gandhūsa - zabieg ten nie tylko oczyszcza jamę ustną, ale również wpływa na kondycję całego naszego ciała, szczególnie jelita grubego. Olej, który przemieszcza się po ściankach jamy ustnej doskonale pochłania toksyny, zapobiegając tworzeniu się ama i usprawniając pracę narządów trawiennych.

Płukanie ust olejem - sezamowym (przeważnie dla waty lub kaphy), kokosowym (przeważnie dla pitty) lub słonecznikowym ma wielowiekową tradycję jako terapia lecznicza ale przede wszystkim profilaktyka różnych stanów. Głównym zadaniem płukania ust olejem według ajurwedy to wyciąganie z języka i jamy ustnej bakterii i toksyn. O olejowych płukankach i ich zaletach wspominał już Czaraka a potem weszły w kanon czynności codzienej rutyny obok mycia zębów czy czyszczenia języka. To właśnie pokazuje jak istotny z perspektywy ajurwedy jest wpływ zdrowia jamy ustnej na zdrowie całego organizmu. 

Jestem z tym bardzo na bieżąco:) Mojemu synkowi właśnie wychodzą kolejne zęby. I jak myślicie co się dzieje? Oczywiście ma katar, zatkane uszy i bolące gardło. Przy pierwszych zębach było identycznie - ogólne osłabienie z towarzyszącym mu przeziębieniem. Odpowiedzialność spoczywa nie tylko na wychodzących zębach, które muszą przebić dziąsła co oczywiście powoduje ból, dyskomfort i złe samopoczucie, ale też (a może przede wszystkim) na wkładaniu wszystkiego, co możliwe do buzi. W efekcie przez tą "bramę" do jamy ustnej dostaje się niezliczona ilość patogenów: bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Przy dobrej pracy systemu odpornościowego cały ten majdan zostaje przechwycony i zniwelowany; jednak przy ogólnym osłabieniu dochodzi do rozwoju infekcji. Przekładając tą zależność na starszy organizm można śmiało wysnąć teorię, że bakterie i mikroorganizmy (np. grzyby, pleśnie) bytujące w jamie ustnej i te, które się do niej dostały mogą przedostać się do układu krwionośnego i doprowadzić - przy słabej pracy układu odpornościowego - do różnorakich schorzeń. Zalicza się do nich te powszechne jak zapalenie zatok czy zwykły katar ale i bardziej poważne, na przykład schorzenia nerek czy wątroby. 

Nam Europejczykom ten starożytny sposób profilaktyki zdrowotnej przybliżył ukraiński onkolog dr Karach. Głosił, że płukanie i ssanie oleju wspomaga układ odpornościowy człowieka stymulując organizm do samoregeneracji. Olej niejako „wyciąga” z organizmu wszelakie toksyny i bakterie - tą samą drogą, którą się do niego dostały czyli przez silnie ukrwioną jamę ustną. Na bazie wniosków Karacha powstało wiele prac, ale niewiele ściśle naukowych. Jedną z krótszych a ciekawszych książek, napisaną przez dr Bruce'a Fifa znajdziecie pod tym linkiem. Dr Fife skupia się przede wszystkim na związku między zdrowiem jamy ustnej a kondycją całego ustroju i przedstawia swój wariant terapii płukania ust olejem. 

Jak to się robi?
Nic prostszego! A jednak tak niewiele ludzi decyduje się na taką systematyczną pracę. Zapewne dlatego, że jej efekty przychodzą dopiero po długotrwałej praktyce. O tak, płukanie olejem raz czy dwa nic nie da. Dopiero po kilku tygodniach odczujesz wyraźną poprawę w stanie uzębienia, kondycji dziąseł - zauważysz wzmocnienie szkliwa, zahamowanie rozwoju próchnicy, wyczyszczenie osadu, wzmocnienie płytki nazębnej. Po kolejnych kilku miesiącach, w wyniku stopniowego oczyszczania organizmu odczujesz dużo głębsze zmiany - złagodzenie stanów zapalnych np. w stawach, poprawę funkcjonowania systemu trawiennego, złagodzenie nawracających bólów głowy czy pozbycie się przewlekłych stanów zapalnych skóry. Korzyści zdrowotnych jest bardzo wiele - wszystko zależy od tego, co w tobie siedzi:) ale warunek jest jeden - systematyka!

Kilka ważnych rad:
- Do płukania wybierz koniecznie olej nierafinowany, tłoczony na zimno, co umożliwia zachowanie jego prozdrowotnych właściwości
- Możesz zmieniać gatunek oleju, ale pamiętaj, że w naszej strefie klimatycznej najbardziej odpowiednim i naturalnym będzie olej słonecznikowy, oliwa lub olej rzepakowy; z kolei kierując się zaleceniami ajurwedy, jeśli przeważa u ciebie dosza wata wybierz sezamowy, jeśli pitta - kokosowy znany ze swoich przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych właściwości, a jeśli masz w sobie dużo kaphy sięgnij po olej gorczycowy.
- Płukaj usta rano, na pusty żołądek - wtedy ilość bakterii jest największa z racji małej ilości śliny po przespanej nocy.
- Zasysaj olej między zębami - technikę można porównać bardziej do powolnego żucia gumy niż do szybkiej płukanki:) Zdecydowanie nie schodź z olejem poza jamę ustną - ie płukaj gardła czy nosa, gdyż mogą się tam przedostać wyssane wcześniej drobnoustroje.
- Potrzebujesz mniej więcej łyżkę oleju a cała procedura powinna trwać około 15-20 minut. Na początku sukcesem będzie jeśli uda ci się wytrzymać nawet 10 minut. Mnie osobiście po 10 minutach zaczyna już mdlić. Oleju musi być tyle, żeby mógł swobodnie wymieszać się ze śliną. 
- Ssając olej możesz robić inne rzeczy przygotowując się do codziennych obowiązków, pamiętaj jednak, żeby w żadnym wypadku nie połknąć oleju!
- Olej, który wypluwasz powinien być biały - wymieszany ze śliną. Taką ślicznotkę wypluj raczej do kosza lub toalety żeby nie zatkać rur. 
- Jeśli czujesz się jak u dentysty z pełną buzią i nagłą potrzebą przełknięcia śliny, wypluj olej, przepłucz usta i weź jeszcze jedną łyżkę. 
- Po wypluciu oleju, dokładnie wypłucz jamę ustną,umyj zęby, wyszczotkuj język i dopiero napij się świeże, ciepłej wody.

wtorek, 5 listopada 2019

Hemoroidy - pozbądź się wstydliwego problemu

Diagnoza osób z hemoroidami jest ciekawa:) Szczególnie jeśli są to mężczyźni. Zawsze się boją jak patrzę im głęboko w oczy i myślą czy odkryję tę kochankę czy nie;p; Prawda jest taka, że na tęczówce permanentne hemoroidy widać doskonale i nie da się tego ukryć. A mężczyźni raczej do wylewnych nie należą i takie tematy wolą przemilczeć. A ja przystępuję do ataku i wtedy totalnie zaskoczeni skąd wiem zaczynają się plątać w zeznaniach, co najmniej jakbym rzeczywiście odkryła jakąś bardzo niewygodną rzecz:) 

Przyczyny:
W każdym razie zaparcia i towarzyszące im hemoroidy to coraz bardziej "popularny" problem. 
Do ich powstania przyczyniają się przede wszystkim nieodpowiednia dieta, siedzący tryb życia i nieregularne wypróżnienia, ale nie małe znaczenie ma też osłabienie organizmu w ciąży, nadmierne współżycie seksualne, nadmierne spożywanie alkoholu i stymulantów, długie i wyczerpujące podróże a także ogólny wzrost bioenergii wata jaki ma miejsce np. na jesieni. Wymienione czynniki sprawiają, że osłabiony zostaje naturalny ogień trawienny, a to z kolei prowadzi do chronicznych zaparć i niestrawności skutkującej twardym, często bobkowatym kałem i niemożnością jego prawidłowego wydalenia. Nagromadzenie odpadów przemiany materii a także silny nacisk i przekrwienie odbytu powodują powstanie żylaków odbytu, których objawami są: swędzenie, pieczenie, ból oraz nierzadko krwawienie przy oddawaniu stolca. 

Niekiedy hemoroidy powstają tylko wewnątrz ciała - w odbytnicy, a czasem widoczne wystają na zewnątrz, pod skórą wokół odbytu. Hemoroidy zewnętrzne powodują największy dyskomfort ze względu na stałe podrażnienie defekacją. 

W ajurwedzie hemoroidy to arsh/arsha co można przełożyć na "wróg", ponieważ powodują ból i  ogólny dyskomfort niczym wróg, który chce ci wyrządzić krzywdę. 

Rodzaje hemoroidów według typu psychomatycznego:
* Osoba z przewagą wata ma częste zaparcia, którym towarzyszy ostry ból; hemoroidy mogą mieć ciemną, nawet czarną barwę, są twarde
 * Osoba z przewagą pitta, ma skłonność do stanów zapalnych, krwawiących hemoroidów, które są miękkie i czerwone. Objawy towarzyszące: gorączka, krwista biegunka i nadmierne pragnienie.
* Osoba z przewagą kapha cierpi na niestrawność, uczucie pełności, a hemoroidy są śliskie, jasne lub białe, miękkie i duże.

Podejście ajurwedyjskie w leczeniu hemoroidów:
Ajurweda jak zwykle podchodzi do zagadnienia holistycznie, uwzględniając ogólny stan pacjenta, jego styl życia, środowisko, w którym żyje, pracę i tak dalej. W ramach planu leczenia zaleca się możliwie małoinwazyjne sposoby na pozbycie się hemoroidów. Wśród nich znajduja się:

1. Odpowiednia dieta: przede wszystki dbaj o odpowiednie nawodnienie, pij dużo wody i herbat ziołowych (ale nie gorzkich i cierpkich); włącz również warzywa i owoce zawierające dużo wody jak ogórek czy arbuz. Pamiętaj, żeby zwiększyć ilość błonnika w diecie na rzecz węglowodanów złożonych. Pij maślankę, ktra tonizuje jelita - jeśli nie masz nietolerancji. W potrawach nie może zabraknąć kurkumy, kolendry czy kminu, które wspomagają pracę ognia trawiennego regulując jego odpowiedni poziom. Z drugiej strony zero tolerancji dla pożywienia suchego, zimnego, ciężkiego lub przetworzonego. Powinienieś/aś wykluczyć z diety cukier, rafinowane oleje (zastąpić je roślinnymi z pierwszego tłoczenia), kawę, herbatę, alkohol i napoje gazowane. Nie głoduj ani zbytnio się nie przejadaj – zachwiania takie powodują znaczne obniżenie trawienia.

2. Zioła: korzeń imbiru, pieprz Pippali, Amalaki, Haritaki, Vacha - kłącze tataraku, czarny pieprz, Haridra, Trikatu i Varuna czy wreszcie Triphala to zioła, które pomagają zmniejszyć ból, stany zapalne, zaparcia i problemy trawienne. Możesz również pić przed snem łyżkę oleju rycynowego lub babkę płesznik rozpuszczoną w wodzie by uniknąć zatwardzeń. Pamiętaj, aby przed zażyciem  ziół skonsultować się z terapeutą, który pomoże dobrać je w odpowiedniej dla twojej konstytucji dawce.

3. Ciepła woda i terapia cieplna są bardzo skuteczne w łagodzeniu bólu związanego z tym stanem. Nasiadówki poprawiają krążenie i pomagają szybciej leczyć uszkodzone żyły. Napełnij wiadro/miednicę ciepłą wodą i moczyć w wodzie pupę dwa razy dziennie przez 15-20 minut. Możesz także dodawać olejki np. olejek z drzewa herbacianego, olej rycynowy czy kokosowy. 

4. Styl życia: dbaj o odpowiednią dawkę ruchu, szczególnie zalecany jest poranny pół godzinny szybki spacer (zwłaszcza jesli masz problemy z porannym wypróżnianiem). Jeśli urozmaicasz swoje życie seksualne rób to z głową. Zadbaj też o to, by nie siedzieć za długo w jednym miesjcu i nie używaj miękkich poduszek pod pupę - tylko pogarszają sytuację obciążając cały obszar miednicy. Codziennie ćwicz jogę - zwłaszcza pozycje odwrócone (np. świecę)oraz pozycję łuku alternatywnie wybierz się na basen. Dbaj o regularne wypróżnienia i nigdy nie wstrzymuj chęci wypróżnienia.    

5. Aplikacja specjalnych mieszanek ziołowych - kshara - to metoda uznawana w ajurwedzie za najbardziej skuteczną w leczeniu hemoroidów. Tutaj znajdziesz ciekawy artykuł, w którym autor porównuje ksharę z hemoroidektomią (chirurgiczne wycięcie hemoroidów) A tutaj opis tej metody. 

6. Kauteryzacja: hemoroidy zewnętrzne można kauteryzować za pomocą ciepła podczerwonego. 
Ten rodzaj terapii wymaga wielu bolesnych zabiegów podczas których może dojść do zakażenia, więc raczej nie jest polecana ale prawidłowo wykonana przez dobrego lekarza może dać znakomite efekty. 

7. Wskazówki:
* Codziennie wypij filiżankę soku z pomarańczy z połową łyżeczki cukru i szczyptą kminu.
* Na hemoroidy wychodzące na zewnątrz możesz nakładać pulpę z ananasa lub miksturę z pieprzu i kurkumy w równych proporcjach wymieszanych z mlekiem.
*  Rano na czczo zjedz kilka rozmoczonych przez całą noc w wodzie fig.
* Na noc zjedz miksturę z pół łyżeczki sproszkowanych nasion lnu, 3 łyżeczek babki płesznik z kilkoma szczyptami soli kamiennej. Popij ją wodą.
* Wypij filiżankę soku z marchewki z dwoma łyżeczkami soku z kolendry dwa razy dziennie na pusty żołądek. 
* Alternatywnie pij 2 razy dziennie sok z cebuli z łyżeczką cukru organicznego i połową łyżeczki ghee. 
* Na noc zewnętrznie  nakładaj pastę z połowy łyżeczki kurkumy i łyżeczki ghee. 
* Jeśli hemoroidy są suche, nie krwawią, możesz posmarować je olejem sezamowym. 

sobota, 2 listopada 2019

Ugotuj dobrze fasolę


Dziś pod wpływem natchnienia na inne śniadanie zrobiłam meksykańskie tacos z fasolą. Nie wszyscy domownicy byli zachwyceni, a w szczególności skutki tacos odczuwa mój pięciomiesięczny ssący Wojtuś:( W każdym razie jak dla mnie było przepyszne, a fasolę ugotowałam z należytym jej szacunkiem. Poniżej kilka rad jak dobrze ugotować fasolę, żeby nie narazić się na dyskomfort trawienny.

Suche ziarna fasoli należy namoczyć przez kilkanaście godzin w wodzie, a najlepiej zostawić na noc. Wodę z moczenia strączków, mimo, że przeniknęło do niej wiele witamin, należy wylać i do gotowania nalać nowej. Strączki zawierają w sobie, oprócz wielu cennych pierwiastków i witamin, również substancje antyodżywcze, takie jak np. kwas fitynowy. Substancja ta blokuje przyswajanie niektórych pierwiastków (żelaza, cynku) a  także zmniejsza aktywność enzymów trawiennych w naszym przewodzie pokarmowym. Poprzez długotrwałe moczenie, szczególnie w lekko kwaśnym środowisku, można z powodzeniem obniżyć jego zawartość w spożywanych strączkach. Spośród innych substancji, które należy poddać prawidłowej „obróbce” są inhibitory trypsyny i chymotrypsyny – związki wykazujące zdolność do dezaktywacji naszych enzymów  trawiennych oraz hemaglutyniny – białka zdolne do aglutynacji ,czyli zlepiania krwinek czerwonych. Moczenie (chociaż krótkotrwałe) zarówno fasoli, jak i grochu czy soczewicy, jest zatem niezbędne! Podobnie jak pierwsze 10 minut gotowania wszystkich strączkowych, z wyjątkiem soczewicy i grochu w połówkach, które powinno odbywać się na dużym ogniu bez przykrycia. Ma to na celu rozłożenie większości  toksycznych substancji, które pozostały jeszcze po odlaniu wody. Warto zbierać powstałą pianę lub kilkukrotnie wymieniać wodę. Do gotowania należy dodać przyprawy redukujące ilość wytwarzanych gazów, np. majeranek, kminek, kmin,  cząber. Zarówno kwaśne dodatki np. ocet czy sok z cytryny jak i sól należy oddawać pod koniec gotowania – w przeciwnym razie fasola stanie się twarda. Podczas gotowania strączków nie przykrywamy garnka pokrywką, a gotowe są wtedy, gdy rozpadają się pod naciskiem.
Soję, która zawiera najwięcej szkodliwych substancji powinno się gotować na dużym ogniu przez godzinę.
Warto moczyć wszystkie strączki przed ugotowaniem, ale jeśli nie ma czasu na moczenie soczewicy czy grochu należy zalać je wrzątkiem i zostawić na ok. 20 minut, po czym odcedzić  wodę i gotować w nowej.

Gatunek fasoli
Orientacyjny czas gotowania w minutach
adzuki
45
biała
ok.75
biały jaś
90
czarna
ok.60
czerwona kidney
Ok.50
flageolet
45
mung zielona
45
mung żółta
30
perłowa
50
pinto
75-90czwartek, 31 października 2019

Paznokcie wskaźnikiem zdrowia - naucz się je czytać

Wybierając zdjęcie do tego artykułu przejrzałam kilka stron i wyobraźcie sobie, że nie znalazłam zdjęcia paznokci NIEpomalowanych! 

A przecież w diagnozie ajurwedyjskiej paznokcie są świetnym wyznacznikiem stanu zdrowia. Wielkość, kształt, kontur i powierzchnia paznokci a przede wszystkim ich kolor dają informację o stanie zdrowia organizmu. Jeśli wybierasz się do konsultanta lub terapeuty nie maluj paznokci - nie będzie mógł odcztać wielu znaków! Pewnie się nie zdziwicie, że 90% kobiet przychodzących do mnie na diagnozę ma pomalowane paznokcie. One się dziwią, jak proszę żeby w takim razie pokazały mi paznokcie u stóp:):):)

- paznokcie a dominacja doszy:

* Jeżeli w organizmie dominuje wata paznokcie są suche, cienkie, zakrzywione, nierówne, szorstkie i łatwo się łamią.
* Miękkie, różowe, delikatne i lśniące paznokcie, które łatwo się zginają wskazują na dominację pitty.
* Grube, mocne, błyszczące i gładkie paznokcie należą do osób o przewadze bioenergii kapha.

- paznokcie a żywioł ziemi
W organizmie ludzkim stałe struktury, takie jak kości, chrząstki, paznokcie, mięśnie, ścięgna, skóra i włosy są złączone z elementem ziemi. Paznokcie są według ajurwedy produktami ubocznymi tkanki kostnej, związanej z tym żywiołem. Oznacza to, że łamliwe, kruche, pękające i rozdwajające się sygnalizują niewłaściwe odżywienie właśnie tej tkanki. Zwróć uwagę na obecność cynku, wapnia i magnezu w swojej diecie, a jeśli pomimo dostarczania odpowiedniej ilości tych minerałów sytuacja nie będzie się poprawiać, spróbuj oczyścić jelito grube, które prawdopodobnie wskutek zabudowania przez ama nie absorbuje prawidłowo dostarczanych do niego składników.

- paznokcie a narządy
Każdy palec i odpowiednio paznokieć, odpowiada konkretnemu narządowi w ciele: kciuk mózgowi, palec wskazujący płucom, środkowy – jelitu cienkiemu, serdeczny – nerkom a palec mały odpowiada sercu. Interpretując wygląd paznokci miej na uwadze do którego narządu i związanej z nim energii paznokieć się odnosi

- co oznacza kolor paznokcia
* blade wskazują na anemię i niedokrwistość
 *żółte na zaburzenia pracy wątroby lub żółtaczkę, 
* niebiesko sine wskazują słabe serce i zaburzone krążenie obwodowe. 
* białe plamki na paznokciach wskazują na niedobór lub zaburzenia w przyswajaniu wapnia lub cynku.  
* półokrągły półksiężyc u podstawy paznokcia jest w kolorze niebieskim oznacza niedomaganie wątroby. Czerwony półksiężyc zaś oznacza niewydolność serca.

- o czym może świadczyć wygląd paznokcia
* obgryzione paznokcie, połamane z pourywanymi skórkami - zdecydowana nierównowaga energii wata
* typowa dla niedożywienia/ słabego odżywienia tkanek/ rozstroju agni powierzchnia paznokcia przypomina schodki. Schodki te występują zwłaszcza w środkowej części paznokcia
* złe wchłanianie obrazują podłużne pręgi na paznokciu, szczególnie widać je na kciuku
* tzw. papuzi dziób, czyli mocno zakrzywiony ku dołowi paznokieć wskazuje na zaburzenia kaphy i odkładanie ama w obrębie płuc
*jedna poprzeczna bruzda nie jest dobrym sygnałem - w ogranizmie toczy się długotrwała walka

- co możesz zrobić dla swoich paznokci?
* nie lakieruj paznokci i nie używaj chemicznych kosmetyków
* popraw funkcjonowanie jelita grubego
* wzbogać swoją dietę o naturalne źródła krzemu, np. kaszę gryczaną, skórki owocowe czy skrzyp polny
* zadbaj o dużą ilość witamin grupy B
* nie rozmiękczaj paznokci, do mycia naczyń i sprzątania używaj ochronnych rękawic
* używaj tylko naturalnych środków czyszczących, najlepiej roślinnych i łagodnych dla skóry
* nie piłuj paznokci do samej skóry
* nie obgryzaj skórek wokół paznokci
* sprawdź czy nie masz grzybicy paznokci - jeśli tak, spójrz tutaj. Do paznokci możesz używać tych samych past co do skóry
* wzmocnij swoje odżas – subtelną energię życiową wpływającą na dobre samopoczucie, zdrowy wygląd i poczucie szczęścia. 
Odżas w fizycznym ciele ujawnia się jako źródło energii życiowej, która obdarza siłą serce, reguluje naturalny rytm jego bicia, odżywia całą muskulaturę, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie nerek, wątroby oraz systemu odpornościowego. Człowiek, który posiada mocne odżas ma silne i gibkie ciało, gładką i świeżą skórę, włosy i paznokcie mocne i lśniące. Odżas odżywia się nie tylko składnikami zdobytymi z pożywienia, ale także odpowiednimi formami relaksu oraz dbałością
o zmysły i duchowe wartości jak miłość czy współczucie. Powstaje również w wyniku odczuwania harmonii, szczęścia i doświadczania transcendencji, co ma miejsce w czasie medytacji lub modlitwy. Wraz z zanikiem odżas, zdrowie organizmu ulega osłabieniu, zostaje zaburzona naturalna równowaga, a wraz z nią powstaje szereg różnych dolegliwości.


When I try to find a photo for this article, I reviewed several pages and I did not find a photo of unpainted nails!
And yet in the Ayurvedic diagnosis nails are a great indicator of health. The size, shape, contour and surface of the nails and, above all, their color give information on the state of health of the body. If you are going to a consultant or therapist do not paint your nails - therapist will not be able to read many signs! You probably won't be surprised that 90% of women coming to me for a diagnosis have painted nails. They are surprised when I ask them to show me toenails :) :) :)

- nails and domination of doshas:

* If the body is vatta, nails are dry, thin, curved, uneven, rough and break easily.

* Soft, pink, delicate and shiny nails that bend easily indicate the dominance of pitty.

* Thick, strong, shiny and smooth nails belong to people with a predominance of kapha bioenergy.

- nails and the earth element

In the human body, solid structures such as bones, cartilage, nails, muscles, tendons, skin and hair are attached to an element of the earth. According to Ayurveda, nails are by-products of bone tissue associated with this element. This means that fragile, fragile, cracking and splitting signals that this tissue is not properly nourished. Pay attention to the presence of zinc, calcium and magnesium in your diet, and if, despite providing the right amount of these minerals, the situation does not improve, try to clean the large intestine, which probably as a result of building through ama does not absorb properly supplied ingredients.

- nails and organs

Each finger and fingernail corresponds to a specific organ in the body: thumb to the brain, index finger to the lungs, middle finger to the small intestine, ring finger to the kidneys, and the little finger to the heart. When interpreting the appearance of nails, keep in mind which organ and associated energy the nail refers to.

- which means nail color

* blades indicate anemia

 * yellow for liver problems or jaundice,

* blue indicates weak heart and impaired peripheral circulation.

* white spots on the nails indicate a deficiency or impaired absorption of calcium or zinc.

* the half-round crescent at the base of the nail is blue, which means liver failure. The red crescent means heart failure.


- what can be evidenced by the appearance of the nail

* bitten nails, broken with torn cuticles - a definite imbalance of vatta energy

* typical for malnutrition / poor tissue nutrition / upset agni the surface of the nail resembles stairs. These stairs occur especially in the middle of the nail

* poor absorption is illustrated by longitudinal stripes on the nail, especially visible on the thumb

* so-called parrot's beak, i.e. a strongly curved nail indicates kapha disorders and ama deposition within the lungs

* one transverse furrow is not a good signal - there is a prolonged struggle within the body


- what can you do for your nails?

* do not varnish nails and do not use chemical cosmetics

* improve the functioning of the large intestine

* enrich your diet with natural sources of silicon, e.g. buckwheat, fruit peels or horsetail

* take care of a large amount of B vitamins

* do not soften nails, use protective gloves for washing dishes and cleaning

* use only natural cleaners, preferably vegetable and gentle on the skin

* do not saw nails to the skin itself

* do not bite cuticles around the nails

* check if you have nail fungus - if so, look here. You can use the same polishes for your nails

* reinforce your ojas - subtle life energy that affects well-being, healthy appearance and a sense of happiness.

Ojas in the physical body is revealed as a source of life energy, which gives strength to the heart, regulates the natural rhythm of its beating, nourishes all musculature, ensures the proper functioning of the kidneys, liver and immune system. A man who has strong rehab has a strong and flexible body, smooth and fresh skin, strong and shiny hair and nails. Ojas eats not only ingredients obtained from food, but also appropriate forms of relaxation and care for senses and spiritual values ​​like love or compassion. It also arises as a result of feeling harmony, happiness and experiencing transcendence, which occurs during meditation or prayer. With the disappearance of ojas, the health of the body weakens, the natural balance is disturbed, and with it arises a number of different ailments.

czwartek, 24 października 2019

"Odnowa jedzeniowa" staje się częścią bloga

Już dawno zakończyłam trudną działalność cateringową pod szyldem "Odnowa jedzeniowa". Teraz odnowa staje się częścią tego bloga, choć większość przepisów znajdziecie nadal na fb. Strona odnowa-jedzeniowa.pl została przekierowana na ajurweda-dla-zdrowia.pl :)

Borelioza z perspektywy ajurwedy. Lyme disease


Nie za piękny prawda? Na podwórku mam ich mnóstwo...Chronię dzieci sadząc wrotycz gdzie popadnie i poprzez codzienną "lustrację":)

W Polsce rejestruje się około 15 000 do 30 000 przypadków boreliozy  rocznie, choć w rzeczywistości większość z dotkniętych nią osób nawet nie domyśla się, że właśnie ta choroba manifestuje się pod postacią różnorakich  bóli, depresji, ciągłego zmęczenia czy zaburzeń pracy układu nerwowego, których ze względu na brak właściwej diagnozy nie udaje się wyleczyć.Borelioza nazywana jest „wielkim aktorem”, bo udaje, imituje dolegliwości charakterystyczne dla innych chorób przez co diagnozowana jest jako stwardnienie rozsiane, syndrom chronicznego zmęczenia, reumatoidalne zapalenie stawów, alzheimer czy inne degeneratywne choroby. Borelioza jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych naszych czasów a jednocześnie jedną z najtrudniejszych do zdiagnozowania, a właściwa diagnoza jest kluczem do jej pokonania.

Jeśli mieszkasz w mieście i myślisz, że problem cię  nie dotyczy, to przytoczę statystyki: najwięcej chorych na boreliozę to właśnie mieszkańcy dużych miast i dzieci! Dlaczego? Dlatego, że panuje powszechne przekonanie, że kleszcza można złapać tylko w lesie, podczas, gdy jest ich mnóstwo na placach zabaw, w parkach, terenach zielonych, ogródkach działkowych i innych miejscach, gdzie mają zawsze pod dostatkiem świeżej krwi miejskich psów i mieszkańców parków (np. wiewiórek). Dlatego obserwuj siebie swoje dzieci zwracając uwagę na każde większe zaczerwienienie, świąd, rozchodzące się kręgi - słowem wszystko, co może świadczyć, że organizm mógł zostać zainfekowany. Im szybciej wykryte zakażenie krętkami Borrelii tym większa możliwość natychmiastowej reakcji i wyleczenia. Krętki boreliozy atakują przede wszystkim nabłonek, komórki nerwowe, mięśniowe, śródbłonka i tkanki łącznej – rozsiewa się przy tym po organizmie bardzo szybko w kilka dni znajdując się w mózgu, sercu, mięśniach. Ze względu na charakter krętka, bakteria ta przemieszcza się nie przez krew, a przez tkankę łączną właśnie.

Borelioza przebiega trójetapowo:
1.       Etap pierwszy, najkrótszy, zaraz po ukąszeniu kleszcza (który był wczepiony w skórę  powyżej 24 h) charakteryzuje się wystąpieniem rumienia wędrującego. Mogą mu towarzyszyć objawy ogólne, nieswoiste takie jak bóle głowy, mięśniowo-stawowe, stan podgorączkowy, osłabienie. Wystąpienie rumienia powinno od razu cię zaniepokoić i skierować do lekarza, który przepisze ci kurację antybiotykiem (ja dostawałam kiedyś nobaxim). Czasem ten etap możesz przegapić np. ze względu na brak występowania rumienia (statystyki mówią, że jest on obecny w około 50 % przypadków, czasem to mała obwódka wokół rejonu ukąszenia, którą możesz zlekceważyć)
2.       Etap drugi, występujący w kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu, to zmasowany atak bakterii na narządy wewnętrzne. Tu może dochodzić do różnego rodzaju groźnych zapaleń, np. zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia opon  mózgowych, osierdzia, wątroby itd.
3.       Etap trzeci to już degeneracyjne zmiany mające charakter przewlekły. Najczęściej jest to przewlekłe zapalenie skóry, stawów i różne objawy neurologiczne, których przebieg i stopień nasilenia są zmienne i zależą od organizmu chorego a przede wszystkim funkcjonowania jego systemu immunologicznego.

Medycyna alopatyczna daje konkretne i skuteczne rozwiązanie na przebieg pierwszego etapu – antybiotykoterapia w przypadku stwierdzonej wcześnie boreliozy praktycznie we wszystkich przypadkach kończy się sukcesem i wybiciem większości bakterii. Z drugim i trzecim etapem choroby tak łatwo sobie już nie radzi – począwszy od prawidłowej diagnozy na leczeniu skończywszy, Niezmiernie ważne jest współgranie medycyny alopatycznej z formami medycyny naturalnej, tak, by leczenie przebiegało nie tylko objawowo, ale dotyczyło też sedna problemu. Kierując się zasadami harmonijnego życia, wzmacniając odporność i stosując naturalne preparaty możesz wspomóc alopatyczne leczenie problemu boreliozy w twoim ciele.

Co na temat boreliozy ma do powiedzenia ajurweda:

Ajurweda klasyfikuje wszystkie mikroorganizmy - mikroby, wirusy, riketsje lub pasożyty - jako Krimi (z sanskrytu „robaki”) Wszystkie krimi dzielą się na dwie główne kategorie:  zewnętrzne i wewnętrzne.
Zewnętrzne krimi odnosi się do mikroorganizmów wyłaniających się z ludzkiego ciała (pasożyty jelitowe) lub żyjących na jego powierzchni (np. zakaźne mikroorganizmy bytujące na skórze). Wewnętrzne krimi obejmują mikroorganizmy, które znajdują się w ludzkim ciele i są klasyfikowane według siedliska bytowania na 3 typy:
- te wytworzone w śluzu lub przebywające w nim - Kaphaja; Kaphaja namnażają się w narządach wewnętrznych, szczególnie w ama, które je otacza; drogą wejścia do organizmu są dla nich drogi oddechowe a rozprzestrzeniają się w śluzie produkowanym przez kaphę.
- te wytworzone lub zamieszkujące we krwi - Raktaja; ich nośnikiem jest krew a dostają się do organizmu poprzez ukąszenia owadów czy uszkodzenia skóry i zainfekowanie organizmu.
- te generowane w stolcu lub w dolnym odcinku przewodu pokarmowego - Purishaja. Zazwyczaj wchodzą one do organizmu z zanieczyszczonym pokarmem lub płynem i rozmnażają się w kale  w okrężnicy.

Biorąc pod uwagę powyższe kategorie, krętki boreliozy są nieswoiste, gdyż nie bytują we krwi a w tkance łącznej (bardziej kaphaja), sa przenoszone w trakcie ukąszenia (raktaja) i wreszcie same rezydują w przewodzie pokarmowym kleszczy, migrując w górę do gruczołów ślinowych skąd podczas ugryzienia ofiary wędrują do jej wnętrza (purishaja).
Swoistym jest, że są to wewnętrzne krimi i jako takie toksyny są traktowane. Zatem leczenie boreliozy obraca się w ajurwedzie wokół spersonalizowanego oczyszczania i detoksykacji a także odpowiednich kuracji ziołowych i diety. Program leczenia ma na celu złagodzenie lub wyeliminowanie objawów, które różnią się znacznie w zależności od osoby, zapobieganie powikłaniom i wzmocnienie układu odpornościowego.

Leczenie zazwyczaj zaczyna się od pańczakarmy – tradycyjnej terapii detoksykacyjnej, która działa na najgłębszych poziomach fizjologii, tak, aby przywrócić optymalne funkcjonowanie komórek i tkanek. Zabiegi oczyszczające pomagają odżywiać tkanki, zmniejszają stan zapalny, łagodzą bóle mięśni i pomagają usuwać toksyny i bakterie „zagnieżdżone” w tłuszczach. Terapii towarzyszy podanie leków ziołowych, które dopiero w połączeniu z terapią oczyszczającą mają większą skuteczność w leczeniu. Głównie są to:
- kombinacje ziołowe o silnych właściwościach toksycznych (takie jak tabletki vilwadi)
- preparaty ajurwedyjskie o właściwościach antybakteryjnych (Neem, Haritaki, Haridra itp.)
 Te ziołowe kombinacje działają synergistycznie na organizm ludzki, ale pamiętaj, że przed ich spożyciem powinieneś skonsultować się z lekarzem ajurwedyjskim, który zasugeruje rodzaj leku odpowiedni do typu twojego ciała i zaawansowania choroby.

Oczywiście terapia nie może obejść się bez diety, szczególne zalecenia dotyczą zwiększenia spożycia pokarmów o właściwościach przeciwzapalnych (np. imbir, kurkuma), o właściwościach przeciwutleniających (np. zielona herbata), zielonych warzyw oraz produktów wzmacniających odporność, takich jak czosnek. W diecie nie może zabraknąć naturalnych pre- i probiotyków, wspomagających pracę jelit i odbudowujących prawidłową mikroflorę po przebytej antybiotykoterapii (kiszonki, topinambur, cibora, inulina, fermentowane napoje z kiełkujących nasion pszenicy, żyta, jęczmienia, prosa, gryki, quinoa lub innych ziaren, zakwas z buraków, kwas chlebowy czy jogurty kokosowe).
 Z drugiej strony należy wyeliminować z diety produkty przetworzone, sztucznie wzbogacane, cukier, nabiał i inne produkty zwiększające stany zapalne.

Objawy boreliozy łudząco przypominają objawy typowe dla zaburzeń doszy wata: sztywność, zmniejszenie elastyczności, zimno, zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, depresja, bezsenność, zmęczenie. Stąd też wszelkie zabiegi łagodzące objawy zaburzonej doszy wata będą doskonałe również we wspomaganiu leczenia boreliozy; wśród nich na plan pierwszy wysuwają się masaże ciepłym olejem oraz aktywność fizyczna. Aby uniknąć zaparć, także typowych przy boreliozie, zażywaj łagodnych środków przeczyszczających np. triphali lub oleju rycynowego.

Aby wzmocnić układ odpornościowy zażywaj zioła: Tulsi (sanktuarium Ocimum), Bhringaraj (Eclipta alba), Shatavari (Asparagus racemosus), Mandukparni (Centella asiatica), Ashwagandha (Withania somnifera), Bala (Sida cordifolia).

Jeśli cierpisz na bóle stawowe pomocne będą: Deodar (Cedrus deodara), Guduchi (Tinospora cordifolia) lub Nirgundi (Vitex negundo).

Borelioza może powodować zapalenie mięśnia sercowego, co prowadzi do arytmii lub nieprawidłowego rytmu serca i niewydolności serca. Leczenie zapalenie mięśnia sercowego możesz wspomagać ziołami: Amalaki (Emblica officinalis), Draksha (Vitis vinifera), Haritaki (Terminalia chebula) , Nimba (Azadirachta indica), Arjunarishta (formuła), Punarnavadi-Guggulu (formuła), Triphala-Guggulu (formuła)[1].

Dr John Douillard, DC, światowej sławy naturoterapeuta, zaproponował formułę leczenia boreliozy złożoną z Ashwagandhy, Manjishthy, limfatycznego środka detoksykacyjnego i Neem jako środka bakteriobójczego stosowanego komplementarnie z konwencjonalną terapią antybiotykową.
Wszystkie ziołowe kombinacje działają synergicznie na organizm ludzki, ale pamiętaj, że przed ich spożyciem powinieneś skonsultować się z lekarzem ajurwedyjskim, który zasugeruje rodzaj leku odpowiedni do typu twojego ciała i zaawansowania choroby.

[1] https://saiayurvediccollege.com/ayurvedic-prevention-management-of-lyme-disease/


In Poland, about 15,000 to 30,000 cases of Lyme disease are registered annually, although in fact most of the people affected do not even guess that this disease manifests itself in the form of various pains, depression, constant fatigue or disorders of the nervous system, which due to the lack of a proper diagnosis, it cannot be cured. Lyme disease is called an "actor" because it pretends to imitate ailments characteristic of other diseases, which is why it is diagnosed as multiple sclerosis, chronic fatigue syndrome, rheumatoid arthritis, alzheimer's or other degenerative diseases. Lyme disease is one of the most common infectious diseases of our time and at the same time one of the most difficult to diagnose, and proper diagnosis is the key to defeat it.

If you live in a city and think that the problem does not concern you, then I will quote statistics: the largest number of Lyme disease sufferers are residents of large cities and children! Why? Because there is a widespread belief that a tick can only be caught in the woods, while there are plenty of them in playgrounds, parks, green areas and other places where they always have plenty of fresh blood from urban dogs and park residents ( e.g. squirrels). Therefore, watch yourself and your children paying attention to any major redness, itching, spreading vertebrae - everything that can mean that the body may have been infected. The sooner the Borrelia infection is detected, the greater the possibility of immediate reaction and cure. Lyme disease spirochetes primarily affect the epithelium, nerve cells, muscle cells, endothelium and connective tissue - it spreads throughout the body very quickly in a few days while being in the brain, heart and muscles. Due to the spirochete nature, this bacterium travels not through the blood but through the connective tissue.

Lyme disease has three stages:

1. The first stage, the shortest, immediately after the tick bite (which was attached to the skin for more than 24 hours) is characterized by the occurrence of migratory erythema. It may be accompanied by general, nonspecific symptoms such as headaches, musculoskeletal disorders, feverishness, weakness. The occurrence of erythema should immediately alarm you and refer you to a doctor who will prescribe you an antibiotic treatment (I used to get nobaxim). Sometimes you may miss this stage, e.g. due to the absence of erythema (statistics say that it is present in about 50% of cases, sometimes it is a small border around the bite area that you can ignore)

2. The second stage, occurring a few weeks or months after the bite, is a massive attack of bacteria on internal organs. Here, various types of serious inflammation can occur, e.g. myocarditis, meningitis, pericardium, liver, etc.

3. The third stage is already degenerative changes of a chronic nature. Most often it is chronic inflammation of the skin, joints and various neurological symptoms, whose course and degree of severity are variable and depend on the patient's body and, above all, the functioning of his immune system.

Allopathic medicine gives a specific and effective solution for the first stage - antibiotic therapy in the case of early Lyme disease in almost all cases is successful and the majority of bacteria are killed. With the second and third stages of the disease, it does not cope so easily - from the correct diagnosis to treatment, it is extremely important to combine allopathic medicine with forms of natural medicine, so that the treatment is not only symptomatic, but also concerns the root of the problem. Guided by the principles of harmonious life, strengthening immunity and using natural preparations, you can support the allopathic treatment of Lyme disease in your body.

What Ayurveda has to say about Lyme disease:

Ayurveda classifies all microorganisms - microbes, viruses, parasites - as Krimi (from Sanskrit "worms"). All krimi fall into two main categories: external and internal.

External krimi refers to microorganisms emerging from the human body (intestinal parasites) or living on its surface (e.g. infectious microorganisms that live on the skin). Internal krimi include microorganisms that are found in the human body and are classified by habitat of existence into 3 types:

- those produced in or present in mucus - Kaphaja; Kaphaja multiplies in internal organs, especially in the ama that surrounds them; their path of entry into the body is their respiratory tract and they spread in the mucus produced by kapha.


- those made or inhabiting blood - Raktaja; their carrier is blood and they enter the body through insect bites or skin damage and infectionthose

- generated in the stool or in the lower gastrointestinal tract - Purishaja. They usually enter the body with contaminated food or fluid and multiply in the feces in the colon.

Considering the above categories, Lyme disease spirochetes are not specific because they do not live in the blood and in connective tissue (more kaphaja), they are transmitted during bites (raktaja) and finally they themselves reside in the digestive tract of ticks, migrating up to the salivary glands from where they bite the victims go inside (purishaja).

It is specific that they are internal krimi and are treated as such toxins. Thus, Lyme disease treatment revolves around personalized cleansing and detoxification as well as appropriate herbal treatments and diets. The treatment program is aimed at alleviating or eliminating symptoms that vary considerably from person to person, preventing complications and strengthening the immune system.
Treatment usually begins with panchakarma - a traditional detoxification therapy that works at the deepest levels of physiology to restore optimal cell and tissue function. Cleansing treatments help nourish tissues, reduce inflammation, relieve muscle pain and help remove toxins and "nested" in fats. The therapy is accompanied by the administration of herbal medicines, which only in combination with cleansing therapy have greater effectiveness in treatment. Mainly they are:

- herbal combinations with strong toxic properties (such as vilwadi tablets)

- Ayurvedic preparations with antibacterial properties (Neem, Haritaki, Haridra, etc.)

 These herbal combinations work synergistically on the human body, but remember that before consuming them you should consult an Ayurvedic doctor who will suggest the type of medicine suitable for your body type and severity of the disease.

Of course, therapy can not do without a diet, special recommendations are to increase the consumption of foods with anti-inflammatory properties (e.g. ginger, turmeric), with antioxidant properties (e.g. green tea), green vegetables and immunity-enhancing products such as garlic. The diet must not lack natural pre- and probiotics, supporting the work of the intestines and rebuilding the proper microflora after antibiotic therapy (silage, Jerusalem artichoke, cyprus, inulin, fermented beverages from germinated wheat seeds, rye, barley, millet, buckwheat, quinoa or other grains, beet sourdough, kvass or coconut yogurt).

 On the other hand, processed, artificially enriched products, sugar, dairy products and other products that increase inflammation should be eliminated from the diet.

The symptoms of Lyme disease are confusingly similar to those associated with vatta disorders: stiffness, decreased elasticity, cold, disorders of the nervous system, depression, insomnia, fatigue. Therefore, all treatments that alleviate the symptoms of disturbed cotton wool will also be excellent in supporting the treatment of Lyme disease; among them, warm oil massages and physical activity come to the fore. To avoid constipation, also typical for Lyme disease, take mild laxatives, e.g. triphala or castor oil.

To strengthen the immune system, take herbs: Tulsi (Ocimum sanctuary), Bhringaraj (Eclipta alba), Shatavari (Asparagus racemosus), Mandukparni (Centella asiatica), Ashwagandha (Withania somnifera), Bala (Sida cordifolia).

If you suffer from joint pain, Deodar (Cedrus deodara), Guduchi (Tinospora cordifolia) or Nirgundi (Vitex negundo) will help.

Lyme disease can cause myocarditis, which leads to arrhythmias or abnormal heart rhythms and heart failure. Treatment of myocarditis can be assisted with herbs: Amalaki (Emblica officinalis), Draksha (Vitis vinifera), Haritaki (Terminalia chebula), Nimba (Azadirachta indica), Arjunarishta (formula), Punarnavadi-Guggulu (formula), Triphala-Guggulu (formula) [1].

Dr. John Douillard, DC, a world-renowned naturotherapist, proposed a treatment formula for Lyme disease consisting of Ashwagandha, Manjishtha, a lymphatic detoxifying agent and Neem as a bactericide used complementarily to conventional antibiotic therapy.

All herbal combinations act synergistically on the human body, but remember that before consuming them you should consult an Ayurvedic doctor who will suggest the type of medicine suitable for your body type and severity of the disease.


[1] https://saiayurvediccollege.com/ayurvedic-prevention-management-of-lyme-disease/