czwartek, 26 września 2019

AJURWEDYJSKA "6": Rozgrzewający i stymulujący cynamon. Ayurvedic TOP 6: heating cinnamon

Jak już i tak nie śpię i się rozpędziłam to jeszcze kilka słów o cynamonie:

Cynamon stymuluje, napędza zarówno krew do płynięcia, serce do pracy, jelita do przyśpieszenia trawienia, nas do jedzenia a także wzmaga pociąg seksualny i zwiększa libido. Nic więc dziwnego, że został uznany i doceniony jako ja popularniejsza przyprawa na świecie.
Jako przyprawa i olejek
Olejek i sypka przyprawa mają podobnie pobudzające i rozgrzewające właściwości dlatego z powodzeniem mogą być stosowane w zimne i mokre dni jako dodatek do pożywienia lub stymulujący zapach. Olejku nie powinno się tylko stosować bezpośrednio na skórę, bowiem podrażnia ją i powoduje zaczerwienienia. Codzienny masaż olejem sezamowym z dodatkiem olejku cynamonowego pobudza natomiast ukrwienie i oczyszcza zewnętrzną warstwę naskórka.  Stosowany wewnętrznie, cynamon przede wszystkim oczyszcza krew, czyści wątrobę, stymuluje apetyt i chroni serce przed atakami dzięki temu, że rozrzedza krew. Z racji swojego ostrego, słodkiego i gorzkiego smaku pacyfikuje watę i kaphę, ale pobudza pittę, dlatego zaleca się jego umiejętne dozowanie osobom o typie pitta. Jest lekki, penetrujący i suchy, ma silne właściwości przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne i obniżające gorączkę. Cynamon wykorzystuje się w walce z pasożytami zamieszkującymi jelita. Ponadto cynamon jest uznawany jako jeden z najsilniejszych afrodyzjaków; wzmaga potencję, pomaga również w łagodnym przejściu menopauzy.
I jako pasta
Pasta do zębów z cynamonem utrzymuje je w czystości i zapewnia świeży oddech. Pasta, zrobiona ze sproszkowanego cynamonu i wody, przykładana w miejsce bolącej głowy lub zapalenia łagodzi jego objawy. Szczególnie polecana jest do leczenia bólu głowy spowodowanego przez zapchane zatoki. Żucie kory cynamonowca uśmierza ból zębów i nudności.
Do kawy, herbaty, kremówki i nie tylko
Szczypta cynamonu dodana do kawy z mlekiem nie tylko dodaje jej walorów smakowych, ale neutralizuje, podobnie jak kardamon, ich szkodliwe oddziaływanie na układ pokarmowy. Herbata z cynamonem ma silnie pobudzające właściwości i pozwala się szybko ogrzać, a kremówka posypana cynamonem krócej będzie zalegała z żołądku, organizm szybciej się z nią upora. Jednak słodkości to tylko jeden koniec kija – cynamon z powodzeniem znajduje miejsce i w ostrej kuchni dodając potrawom specyficznego smaku i aromatu.


Cinnamon stimulates, drives both blood to flow, heart to work, intestines to accelerate digestion, us to eat and also increases sexual attraction and increases libido. No wonder that it has been recognized and appreciated as being the most popular spice in the world.
As a spice and oil
Oil and loose spice have similarly stimulating and warming properties, therefore they can be successfully used on cold and wet days as food supplement or stimulating fragrance. The oil should not only be applied directly to the skin, because it irritates it and causes redness. Daily massage with sesame oil with the addition of cinnamon oil stimulates blood supply and cleanses the outer layer of the epidermis. Used internally, cinnamon primarily cleanses the blood, cleans the liver, stimulates the appetite and protects the heart from attacks by thinning the blood. Due to its sharp, sweet and bitter taste, it pacifies vatta and kapha, but stimulates pitta, so it is recommended to skillfully dose it to pitta-type people. It is light, penetrating and dry, has strong antiviral, antifungal and fever lowering properties. Cinnamon is used in the fight against intestinal parasites. In addition, cinnamon is recognized as one of the strongest aphrodisiacs; increases potency, also helps in the smooth transition of menopause.
And as a paste
Toothpaste with cinnamon keeps them clean and provides fresh breath. A paste made of powdered cinnamon and water, applied in place of a sore head or inflammation, alleviates its symptoms. It is especially recommended for the treatment of headaches caused by clogged sinuses. Chewing cinnamon bark relieves toothache and nausea.
For coffee, tea, fondant and more
A pinch of cinnamon added to coffee with milk not only adds flavor, but also neutralizes, like cardamom, their harmful effects on the digestive system. Tea with cinnamon has strongly stimulating properties and allows you to warm up quickly, and the cream sprinkled with cinnamon will be shorter in the stomach, the body will cope with it faster. However, sweets are only one end of the stick - cinnamon successfully finds a place and in the spicy kitchen adding dishes to a specific taste and aroma.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz