środa, 18 grudnia 2019

Dbaj o swoje oczy:) Take care of your eyes

Jak na pittę przystało jestem krótkowidzem. Byłoby może trochę lepiej gdybym nie była od małego książkowym molem. Odkąd pamiętam, czy to w dzień czy w nocy przerzucałam stosy książek zupełnie nie zwracając uwagi na to, że coraz słabiej widzę... Skończyło się na -3,5 na obydwoje oczu i codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu tylko dzięki soczewkom:)

Dziś o oczach wiem trochę więcej i zdecydowanie bardziej staram się o nie dbać. Mimo odpowiedniego odżywiania, wykonywania ćwiczeń i jogi dla oczu a nawet chodzenia w okularach ajurwedyjskich nigdy nie udało mi się cofnąć wady nawet o pół dioptrii. Udało mi się natomiast złagodzić nadwrażliwość na światło i częste łzawienie a także pojawiające się od czasu do czasu zapalenia spojówek. 
Aby nie dopuścić do miopii u moich dzieci, szczególnie u Krzysia u którego przeważa pitta, stosuję kilka "tipów":
1. Dbam o dietę bogatą w antocyjany, czyli naturalne barwniki powszechnie występujące w świecie roślin. To dzięki nim borówki są niebieskie a wiśnie czerwone:) Antocyjany poprawiają mikrokrążenie w gałce ocznej dzieki czemu naczynia włosowate, które się w nij znajdują są lepiej dożywione i dotlenione. Owoce bogate w te związki to przede wszystkim czarne jagody (zawsze mam ich pod dostatkiem robiąc kilkudziesięciolitrowe zapasy na zimę), aronia, wiśnie, truskawki, żurawina, czarny bez czy nawet czerwona kapusta.

2. Co łaczy marchew, zielone warzywa, migdały i masło? Tak, witamina A, która występuje jako retinol w produktach pochodzenia zwierzęcego i jako prowitamina A, czyli beta-karoten, w produktach pochodzenia roślinnego. Witamina A jest niezbędna w procesie prawidłowego widzenia, w szczególności akomodacji. O ile retinol u dzieci w dużych dawkach (np. z wątróbki) nie jest zbyt pożądany o tyle bata karotenu mogą jeść do woli, bo wątroba i tak przerobi go tylko na tyle, ile potrzebuje.

3. Od czasu do czasu ćwiczymy oczy. Kierując się poradami ze świetnej książki Meira Schneidera "Joga dla twoich oczu" robimy krótki 15 minutowy zestaw ćwiczeń. Staram się, żebyśmy wykonywali ćwiczenia wszyscy razem - wtedy jest największa frajda ale i mobilizacja dla dzieci:)
4. Daję dzieciom do picia herbatkę z lukrecji - więcej o lukrecji tutaj

5. Czasem wieczorem, szczególnie gdy jest ciemno, bawimy się w ciuciubabkę. Ale taką specjalną:oczy zakrywamy bawełnianymi wacikami nasączonymi ciepłym roztopionym ghee lub, w opcji dla Mai (przecież to księżniczka nie będzie używać masła;p), wodą różaną. Przewiązujemy opaskę na oczy i w ten sposób jestem w stanie "przemycić" chociaż przez chwilę ghee na powieki:)
6. Masujemy wewnętrzne kąciki oczu i punkty marma na łuku brwiowym. Świetnie rozrysowała je Ewa Szydłowska na swoim blogu, zajrzyj!

7. Limit na korzystanie z telewizora. To moja zmora. Odkąd rok temu nabyliśmy to pudło mój świat kręci się wokół organizowania czasu dzieciom. Jak tylko w nic się nie wkręcą zaczyna się miałczenie: "mamo bajkę..." Jestem absulutnym przeciwnikiem bajek nic nie wnoszących w życie więc dostają "magiczny szkolny autobus" i dawkujemy czas. Utrzymujemy też odpowiednią odległość od telewizora - dyby mogli weszliby nosami w ekran:)

8. Na szczęście żarówki mamy lepsze niż te 100 Wat sprzed 20 lat jak byłam wieczornym molem książkowym. Czytamy, rysujemy i piszemy przy mocnym świetle.

9. Oczy potrzebują odpoczynku. Sen to najlepsze lekarstwo - również dla oczu. Każda minuta snu jest ważna, szczególnie jeśli jest to sen między 22 a 6 rano. Moje dzieci są jeszcze na tyle małe, że śpią w tych godzinach, ale jeśli twoje pociechy mają zadatki na sowy, staraj się kierować je na dobre tory już za młodu:)

I am short-sighted. My eyes would be maybe a little better if I wasn't a bookworm. Ever since I remember whether it was day or night I read books without paying attention to the fact that I can see less and less ... I ended up with -3.5 on both eyes and everyday functioning at work and at home thanks to lenses :)

Today, I know a little more about my eyes and I definitely try to care for them more. Despite proper nutrition, doing exercises and yoga for the eyes and even walking in ayurvedic glasses I have never managed to undo my defect. However, I managed to relieve photosensitivity and frequent tearing as well as occasional conjunctivitis.

To avoid myopia in case of my children, especially Krzyś, who is predominantly pitta is exposed to it, I use a few "tips":

1. I care about a diet rich in anthocyanins, i.e. natural dyes commonly found in the plant world. Thanks to them blueberries are blue and cherries are red :) Anthocyanins improve microcirculation in the eyeball thanks to which the capillaries that are in it are better fed and oxygenated. Fruits rich in these compounds are primarily blueberries, chokeberry, cherries, strawberries, cranberries, black elderberries and even red cabbage.

2. What connects carrots, green vegetables, almonds and butter? Yes, vitamin A, which occurs as retinol in animal products and as provitamin A, or beta-carotene, in plant products. Vitamin A is necessary in the process of proper vision, in particular eyes accommodation. While retinol in children in high doses (e.g. from the liver) is not too desirable, the beta-carotene can be eaten at will, because the liver will process it only as much as it is needed.

3. We exercise eyes from time to time. Following the tips from the great book of Meir Schneider "Yoga for your eyes" we do a short 15-minute set of exercises. I try to make us do exercises together - then it is the greatest fun but also mobilization for children :)

4. I give children liquorice tea to drink - more about licorice here

5. Sometimes in the evening, especially when it is dark, we play a "ciuciubabka". But such a special one: we cover our eyes with cotton swabs soaked in warm melted ghee or, in the option for Maja (after all, the princess will not use butter; p) with rose water. We tie a blindfold and in this way I can "smuggle" at least for a moment ghee on the eyelids :)

6. Massage the inner eye corners and marma points on the eyebrow arch. Ewa Szydłowska drew them great on her blog, check it out!

7. Limit to use the TV. This is my bane. Since we bought this box a year ago, my world revolves around organizing time for children. As soon as they get into it, the mumbling begins: "mom... fairy tale please please..." I am an strong opponent of fairy tales that bring nothing to life so they get a "magic school bus" and we give time. We also keep the right distance from the TV - if they could enter the screen with their noses :)

8. Fortunately, we have better light bulbs than those 100 Watt from 20 years ago when I was an evening bookworm. We read, draw and write in strong light.

9. Eyes need rest. Sleep is the best medicine - also for the eyes. Every minute of sleep is important, especially if it is a dream between 22 and 6 am. My children are still small enough to sleep during these hours, but if your kids have owls, try to get them on track for when they are young :)

poniedziałek, 9 grudnia 2019

Żylaki - zaburzona wata i pitta

Starałam się, żeby zdjęcie było bardziej apetyczne niż to ostatnie z hemoroidami. Choć i to i to żylaki i obydwa rodzaje nieestetyczne, to żylaki na stopach starszej osoby aż tak źle nie wyglądają:) Jeśli weźmiemy pod uwagę dominację waty w starczym wieku, żylaki wydają się być czymś zupełnie naturalnym, ba..czymś, co wskazuje na bogactwo zgromadzonego doświadczenia i wiedzy... Co innego, gdy problem ten dotyka osobę w młodym wieku - wskazuje bowiem na zaburzenia doszy wata i pitta a tym samym na zaburzenia w pracy całego systemu krążenia.
Przyczyny:
1. Zaburzenie doszy wata, a w szczególności poddoszy vyana wata
Zwiększone ciśnienie krwi wytworzone wskutek zaburzeń vyanu waty wpływa na zastawki oraz ściany naczyń krwionośnych. Vyana wata, jedna z poddoszy waty, odpowiada za transport krwi bogatej w tlen z serca do komórek organizmu przez tętnice. Reguluje również przepływ krwi ubogiej w tlen z komórek organizmu z powrotem do serca przez żyły.
Jak to działa? 
Mechanizm przepychania krwi z powrotem do serca opiera się na działaniu jednokierunkowych zastawek, które zapobiegają cofaniu się krwi w dół. Jeśli poddosza vyana wata jest niezrównoważona, nadmierna suchość powoduje stwardnienie i utratę elastyczności zastawek oraz ścian żył. Jednocześnie wzrost ciśnienia krwi rozszerza żyłę, a zastawki nie działają prawidłowo, a krew, zamiast przepływać z jednej zastawki do drugiej gromadzi się między nimi uwidaczniając w powierzchownych żyłach nóg (te położone głębiej mają większe "wsparcie" ze strony "asekurujących "mięśni). W rezultacie otrzymujemy podskórne zastoiny krwi w postaci popularnie znanych żylaków.

2. Nierównowaga doszy pitta - zwłaszcza ranjaka pitta
Gorąca i ostra z natury pitta reguluje metaboliczne i hormonalne funkcjonowanie organizmu. Jedna z jej subdosz, Ranjaka Pitta, utrzymuje czystość krwi. Ranjaka Pitta ma swoją siedzibę w wątrobie i śledzionie a jej zadanie jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu! Odpowiada bowiem za skład krwi oraz dystrybucję składników odżywczych do komórek i tkanek przez krew. Jeśli Ranjaka Pitta nie jest w równowadze, krew może zostać zanieczyszczona ama, czyli toksycznymi substancjami z przemany materii. W rezultacie dochodzi do powstania owrzodzeń i zanieczyszczenia krwi, która gromadzi się w zastoinie.


3. Niewłaściwa pozycja
Każda pozycja oraz stan, w którym wywierany jest nadmierny nacisk na nogi lub dół brzucha może powodować żylaki. Mam tu na myśli:
-  stanie przez długi czas w jednym miejscu, 
-  ciąża oraz menopauza, podczas której następują duże wahania hormonów
- otyłość, 
- siedzący tryb życia, 
- podnoszenie ciężarów i nadmierny wysiłek fizyczny
- przewlekłe zaparcia, 
- niedobory żywieniowe
- zażywanie leków hormonalnych
- palenie papierosów
- noszenie za ciasnych ubrań, szczególnie sztucznych materiałów wzmagających potliwość
- utrata elastyczności skóry pod wpływem starzenie się organizmu i dominacji doszy wata

Środki zaradcze raz, dwa, trzy:)
1. Dieta
Stosuj dietę równoważącą energię wata i pitta. W ziemie kieruj się zaleceniami dla waty, w ciepłe pory roku korzystać ze wskazówek dla doszy pitta.
Swoje posiłki bazuj na słodkim - to smak, który równoważy zarówno watę jak i pittę, ale nie unikaj  umiarkowanych ilości gorzkiego i cierpkiego smaku (np. z warzyw strączkowych, ziół, sałat, kakao) - pacyfikującego pittę. Uważaj z kolei na smak słony - wata go potrzebuje, ale słone potrawy sprzyjają zatrzymywaniu płynów i opuchlinom, co pogłębia i tak już nieciekawą postać żylaków.
W twojej diecie powinny zatem znaleźć się:
- jagody, jeżyny, wiśnie, owoce głogu (Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51)
- marchew, dynia, bataty, czerwone warzywa, jagody, zielone liście - produkty bogate w beta karoten pomagający w gojeniu nabłonka
- warzywa strączkowe, warzywa kapustne, pełnoziarniste zboża, owoce i zielone warzywa - główne źródła witamin z grupy B pomagających utrzymać silne naczynia krwionośne
- witamina C i bioflawonoidy, które wspomagają krążenie, pomagają w gojeniu się ran i wzmacniają ściany żył; znajdują się w owocach cytrusowych, czerwonych i żółtych warzywach jak papryka
-  owoce cytrusowe (szczególnie w tym białym obszarze skórki), morele, jagody, jeżyny, wiśnie, róża - źródła rutyny, jedego z bioflawonoidów pomocnych w uszczelnianiu żył
- oleje i tłuszcz, zawierające naturalną witaminę E
- czosnek - naturalne źródło lecytyny, która pomaga zemulgować tłuszcze i poprawić krążenie

- nasiona dyni, które zawierają cynk pomocny w gojeniu się ran
Szczegółowy wykaz witamin i produktów, w których się znajdują znajdziesz tutaj

- migdały, pistacje, soczewice, ziemniaki, banany - produkty bogate w potas, który pomaga z walce z retencją wody w organizmie

- produkty bogate w błonnik, który zapobiega zatwardzeniom

- ekstrakt z pestek winogron - może pomóc zmniejszyć obrzęk łydek i inne objawy przewlekłej niewydolności żylnej, choć obecnie dostępnych jest niewiele dowodów na jego skuteczność.

- spośród ziół w ajurwedzie na żylaki znajdziesz moc formuł i mieszanek, ale najważniejszą rolę odgrywają w nich:  Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphla, Amalaki i Ashwagandha.

2. Ruch
Ameryki nie odkrywam - ruch to zdrowie:) Codzienne ćwiczenia są niezbędne do poprawy krążenia w całym organizmie a tym samym do zmniejszenia żylaków. Nawet pół godzinny regularny spacer pomoże w "rozbujaniu" układu krwionośnego i dotlenieniu organizmu
- korzystaj z dobrodziejstw pozycji odwróconych, dzięki którym usprawnisz odpływ krwi z dolnych partii ciała do górnej. Wybieraj odpowiednie pozycje odwrócone do własnej doszy i kondycji. Szczególnie polecam: sirsasana i viparita karani.
-  podnoś nogi podczas długiego siedzenia i rób częste przerwy. Wstań, przeskakuj z nogi na nogę, zegnij i wyprostuj kolana, a nawet rób popularne pajacyki - wszystko po to, by usprawnić krążenie. Jeśli musisz stać przez długi czas, co kilka minut przesuwaj ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Jeśli musisz siedzieć przez dłuższy czas, pamiętaj, by nie siedzieć "noga na nodze", czyli jak do kawy, aby zapobiec gromadzeniu się krwi i obciążeniu jednej kończyny.

3. Codzienny masaż
Mój dziadek każdej wiosny zbiera u mnie kwiaty kasztanowca. Zalewa je spirytusem i robi z nich taką "nacierkę" jak to nazywa. Tą nacierkę wciera w swoje osiemdziesięciokilkuletnie obolałe łydki pełne żylaków. "Tak robiło się od zawsze" - powiada kiedy pytam go o źródła tej czynności. Tak, od dawna wiadomo, że wyciąg z kasztanowca może pomóc zmniejszyć ból nóg, ciężkość i swędzenie u osób z przewlekłą niewydolnością żylną, która jest główną przyczyną żylaków, ale dopiero badania z 2006 roku udowadniają tą mądrość ludową.
Delikatny masaż nóg pomoże w utrzymaniu prawidłowego przepływu krwi w żyłach. Możesz użyć prócz oleju bazowego specjalnych olejków leczniczych jak  pinda taila, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi taila, które zmniejszają ból. Pamiętaj żeby nie naciskać bezpośrednio na żylaki!
Możesz też zrobić pastę triphala churna, mieszając triphala z dowolnym olejem do masażu (rozgrzanym). Paste nakładaj na dotknięte dolegliwością miejsca, aby złagodzić ból i poprawić krążenie w tym rejonie.I tried to choose the photo more "appetizing" than the last one with hemorrhoids:) Although both are unsingly, varicose veins on the feet of an elderly person do not look so bad:) If we consider the dominance of vatta in old age, varicose veins seem to be something completely natural, which lightly indicates accumulated experience and knowledge ... It is different when this problem affects a person at a young age - because it indicates disturbances in vatta and pitta doshas and thus defects in the work of the entire circulatory system. 

Causes:
1. A disorder of vatta dosha, particulary vyanu vatta 
Increased blood pressure created as a result of vyanu vatta disorder, affects the valves and walls of blood vessels. Vyana vatta, one of the vattas subdosha, is responsible for transporting blood rich in oxygen from the heart to the cells of the body through the arteries. It also regulates oxygen-poor blood flow from the body's cells back to the heart through the veins.

How it is working?
  
The mechanism of pushing blood back to the heart is based on the action of one-way valves that prevent the blood from going back down. If the vyana vatta is unbalanced, excessive dryness causes hardening and loss of elasticity of the valves and walls of the veins. At the same time, the increase in blood pressure dilates the vein and the valves do not work properly. Instead of flowing from one valve to another, blood accumulates between them, showing in the superficial veins of the legs. As a result, we get subcutaneous blood stasis in the form of popularly known varicose veins.

2. Imbalance of pitta dosha - especially ranjaka pitta
Hot and sharp in nature, pitta regulates the metabolic and hormonal functioning of the body. One of its subdosha, ranjaka pitta, keeps blood clean. Ranjaka pitta is located in the liver and spleen and is extremely important for the functioning of the whole organism! It is responsible for blood composition and distribution of nutrients to cells and tissues by the blood. If ranjaka pitta is out of balance, blood may be contaminated with ama, which is toxic substances from the metabolism. As a result, ulceration and blood contamination occur, which accumulates in varicose veins.

3. Incorrect position
Any position or condition in which there is excessive pressure on the legs or lower abdomen can cause varicose veins. I mean:
- standing in one place for a long time,
- pregnancy and menopause, during which there are large fluctuations in hormones, 
- obesity,
- sedentary lifestyle,
- weight lifting and excessive physical exertion, 
- chronic constipation,
- nutritional deficiencies,
- taking hormonal medicines,
- smoking,
- wearing too tight clothes, especially artificial sweat-enhancing materials,
- loss of skin elasticity due to aging and the dominance of vatta

What can you do 1, 2, 3 :)

1. Diet
Follow a diet that balances vatta and pitta energy. In the winter, follow the recommendations for vatta, in warm seasons use the tips for pitta dosha.

Your meals should be based on sweet rasa - it is a taste that balances both vatta and pitta, but do not avoid moderate amounts of bitter and tart taste (e.g. from leguminous vegetables, herbs, lettuces, cocoa) - pacifying pitta. Watch out for the salty taste - vatta needs it, but salty foods are conducive to fluid retention and swelling, which worsens varicose veins.
Your diet should therefore include:
- berries, blackberries, cherries, hawthorn fruits (Angiologica, 1972; 9: 355-74; Plant Med. Phytothera, 1977; 11: 143-51) 
- carrots, pumpkins, sweet potatoes, red vegetables, berries, green leaves - products rich in beta carotene helping to heal the epithelium
- legumes, vegetables, whole grains, fruits and green vegetables - the main sources of B vitamins to help maintain strong blood vessels
- vitamin C and bioflavonoids, which support circulation, help healing wound and strengthen the walls of the veins; you can find in citrus fruits, red and yellow vegetables like peppers
- citrus fruits (especially in this white area of ​​the skin), apricots, berries, blackberries, cherries, rose - sources of rutine, one of the bioflavonoids, helpful in sealing the veins
- oils and fat, containing natural vitamin E
- garlic - a natural source of lecithin, which helps to emulsify fats and improve circulation 
- pumpkin seeds that contain zinc to aid in wound healing

A detailed list of vitamins and products in which they are found can be found here

- almonds, pistachios, lentils, potatoes, bananas - products rich in potassium, which helps fight water retention in the body
- fiber-rich foods that prevent constipation
- grape seed extract - can help reduce calf edema and other symptoms of chronic venous insufficiency, although currently little is available for its effectiveness.
- among the herbs in Ayurveda for varicose veins you will find the power of formulas and mixtures, but the most important role is played by: Arjuna, Manjishta, Punarnava, Guggulu, Sariva, Triphl, Amalaki and Ashwagandha.

2. Movement
I do not discover America - movement is health :) Daily exercise is necessary to improve circulation throughout the body and thus to reduce varicose veins. Even a half-hour regular walk will help "swing" the circulatory system and oxygenate the body 
- use the benefits of inverted positions, thanks to which you will improve the outflow of blood from the lower body to the upper. Choose the right positions inverted to your own dosha and condition. I especially recommend: sirsasana and viparita karani.
- raise your legs during a long sitting and take frequent breaks. Stand up, jump from leg to leg, bend and straighten your knees, and even do popular rompers - all to improve circulation. If you have to stand for a long time, move the weight from one leg to another every few minutes. If you have to sit for a long time, remember not to sit "leg on leg", or like coffee, to prevent blood accumulation and strain on one limb.

3. Daily massage
My grandfather gathers chestnut flowers every spring. He floods them with spirit. He rubs this rubbing into his eighty-year-old sore calves full of varicose veins. "It has always been like this," he says when I ask him about the source of this activity. Yes, it has long been known that horse chestnut extract can help reduce leg pain, heaviness and itching in people with chronic venous insufficiency, which is the main cause of varicose veins, but only research from 2006 proves this folk wisdom.

A gentle leg massage will help maintain normal blood flow in your veins. In addition to the base oil, you can use special medicinal oils such as pinda tail, balaguluchyadi taila or madhuyashtyadi tail, which reduce pain. Remember not to press directly on varicose veins!

You can also make triphala churna paste by mixing triphala with any massage oil (warmed up). Apply paste to affected areas to relieve pain and improve circulation in this area.