punkty marma

             Na linii kanałów energetycznych, w miejscu koncentracji prany znajdują się witalne punkty ciała, tzw. punkty marma. Samo słowo marma oznacza „wrażliwy punkt”, który może być nakłuwany, masowany czy nagrzewany przy prowadzeniu terapii leczniczej. Działanie to może być wykonywane nie tylko w konkretnym miejscu, gdzie punkt ten jest ulokowany, ale także w skorelowanym z nim narządach czy organach połączonych kanałem nadi. To wzajemne powiązanie jest możliwe dzięki wspólnym związkom z praną, żywiołami i trzema siłami. Marma są specjalnymi punktami na powierzchni ciała, które posiadają znaczące dla życia wartości; zbudowane są z mięśni, nerwów, żył, stawów, wiązadeł i kości (wystarczy dwa z tych elementów do kompozycji marma) Punkty te połączone są ze sobą jakby „nitką”, kanałem przenoszącym energię we wnętrzu ciała, ale w niektórych punktach wyłaniającym się bliżej jego powierzchni – tu właśnie znajdują się marma. Czasem, z powodu nierównowagi w powiązanych z nimi organami lub jakiejś traumy pojawiającej się wokół obszaru kanału, punkty mogą stać się bardzo wrażliwe i bolesne przy dotykaniu czy naciskaniu. Punkty marma dzielą się na śmiertelne (107, wiedza o ich położeniu była wykorzystywana w tradycyjnych sztukach walki z południa Indii, szczególnie kalaripayyattu) i lecznicze. Liczbę tych ostatnich tradycyjnie szacuje się na 310, a najważniejszych 180; mogą one być użyte w leczeniu prawie wszystkich chorób, ponieważ choroba jest nierównowagą energii ciała. Spośród tych najważniejszych, kilka jest szczególnie istotnych – to Pancha Sru Marmas, czyli Punkty Pięciu Żywiołów. Pięć żywiołów pojawia się w punktach wzdłuż każdego z kanałów nadi, podobnie jak pojawiają się w pięciu czakrach. Oprócz tego każdy kanał wiążący organy wewnętrzne w ciele, ma pięć punktów odpowiadających żywiołom a zarazem trzem humorom. Znajomość tych punktów pozwala na regulację przepływu energii żywiołów między organami tzw. „pełnymi” (solid) – zbudowanymi głównie z elementu ziemi i odpowiadającymi im „pustymi” (hollow) – przejawiającymi w sobie żywioł eteru. Organów tych jest 12; każdy połączony jest z jemu konkretnie odpowiadającym i bioenergią, która w nim rządzi